Bez piwnicy

Bez piwnicy

Izolacja fundamentów w domach bez podpiwniczenia wykonywana jest w inny sposób, niż izolacja fundamentów i ścian piwnic. Brak podpiwniczenia sprawia, że woda z gruntu może bezpośrednio przenikać do budynku. Wynika to z faktu, że konstrukcja ścian umożliwia wodzie krążenie za pomocą podciągania kapilarnego. Szczególnie ważne jest, więc by domu bez podpiwniczenia miały odpowiednio zabezpieczone ściany fundamentów oraz podłogę znajdującą się na gruncie. W tym celu stosuje się dwa rodzaje izolacji. Pierwszym z nich jest izolacja pionowa. Izolacja pionowa wykonywana jest najczęściej z lepiku, lepiku z folią tłoczoną lub z papy. Izolacja jest ważna, gdy dom znajduje się na gruncie, który może w sposób negatywny oddziaływać na stan podłóg ułożonych na nim. W gruntach piaszczystych, które zapewniają odpowiednie odprowadzenie wody gruntowej można zrezygnować. Izolacja pozioma kładziona jest na ścianach fundamentowych, które znajdują się nad poziomem gruntu. Trzeba również wykonać ją na całej powierzchni podłoża. Izolacja ścian wykonywana jest najczęściej z papy bitumicznej, która montowana jest na lepiku asfaltowym, Izolacja ścian i podłóg muszą być ze sobą połączone, dlatego ważne jest, by były na jednym poziomie.