Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe

W latach 90-tych XX wieku zaczęto stosować w naszym kraju znane już od dawna w Europie Zachodniej Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe, zwane w skrócie BSO. Technika ta zyskała w naszym kraju dużą popularność, uznawana jest bowiem za najłatwiejszą technikę ociepleniową. To powszechne przekonanie o łatwości wykonania ocieplenia techniką BSO sprawiło, że wiele ekip budowlanych wykonujących ocieplenia metodą BSO popełnia bardzo wiele błędów. Warto poznać, jakie błędy są najczęściej popełniane w trakcie prac ociepleniowych metodą BSO. Bardzo wielu wykonawców pomija etap przygotowania podłoża pod ocieplenie metodą BSO. Etap ten jest najczęściej pomijany przy ocieplaniu budynków już starszych. W budynkach tych przygotowanie podłoża zajmuje bowiem bardzo wiele czasu. Jednak pominięcie oczyszczenia i wzmocnienia podłoża może nawet doprowadzić do odspojenia ułożonej warstwy termoizolacyjnej. W celu uniknięcia takiej fuszerki powinniśmy umówić się z wykonawcą ocieplenia, że dokonamy odbioru podłoża przed pokryciem go termoizolacją. Często popełnianym błędem jest także używanie zawilgoconego materiału ociepleniowego. Błąd ten jest szczególnie często popełniany w przypadku, kiedy materiałem ocieplającym jest wełna mineralna. Użycie takie materiału może przyczynić się do powstania odbarwień na tynku.