Budowa domu – tylko z jasnymi regułami

Budowa domu to poważne przedsięwzięcie. Każdy chciałby mieć pewność, że za pracę przy jego wymarzonym mieszkanku wezmą się fachowcy. Robotnicy budowlani to bardzo specyficzny typ pracowników. Swoją pracę często traktują oni w sposób bardzo dowolny i bezstresowy. Jakie umowy należy podpisać z wykonawcami, aby mieć pewność, że budowa domu będzie przebiegała sprawnie i bez zakłóceń? Na budowę stanu surowego i poszczególne prace powinieneś przede wszystkim zawrzeć umowę o roboty budowlane. Dzięki niej możesz łatwo skontrolować, czy do pracy faktycznie przystąpiła wybrana przez Ciebie firma. W tej branży machlojki, a nawet zwykłe nieporozumienia, to częsta przypadłość. Zadbaj również o to, aby w umowie były jasno określone reguły gry, czyli obowiązki stron, terminy na dostarczenie dokumentacji i materiałów oraz wykonanie robót. Przy robotach związanych z wykończeniem najlepiej jest zawrzeć umowę o dzieło. Powinieneś także zaopatrzyć się w projekt wnętrz i instalacji, a następnie zobowiązać głównego majstra do sporządzenia kosztorysu budowy. Wówczas nie będzie on mógł żądać podniesienia wynagrodzenia za ewentualne dodatkowe prace. Przy tego typu umowach zawieranych między przedsiębiorcą a podmiotem fizycznym dobrze jest zastosować klauzule i przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej. Wówczas rola zlecającego budowę domu jest o wiele silniejsza niż w przypadku użycia standardowych sformułowań urzędowych.