Czy spisywać umowę na roboty budowlane

Czy spisywać umowę na roboty budowlane

Jeśli planujemy budowę swojego domu jednorodzinnego, raczej nie będziemy wykonywać prac budowlanych samodzielnie, minęły już bowiem te czasy, kiedy tego rodzaju budowy prowadzone były tak zwana metodą gospodarską. W takim układnie niezbędne będzie znalezienie odpowiedniej ekipy budowlanej, której powierzymy los naszej inwestycji – warto porozmawiać ze znajomymi i zatrudnić naprawdę dobrych fachowców, bo przecież w takim nowo wybudowanym domu chcemy mieszkać przez lata bez konieczności dokonywania w niedługim czasie jego kosztownych remontów. Wskazane jest, aby po wstępnych uzgodnieniach z właścicielem firmy budowlanej, której zlecimy prowadzenie prac, spisać tak zwaną umowę na roboty budowlane. Powinna ona zawierać w jak najszerszym stopniu wszelkie kwestie związane z budową naszego domu, które omówiliśmy ustnie z szefem firmy – im więcej szczegółów będzie zawierać taka umowa, tym mniejsze będzie prawdopodobieństwo powstania w przyszłości jakichś niedomówień, kwestii spornych, które niestety czasami może rozstrzygnąć dopiero sąd. W takiej umowie powinno być ujęte, jakie będą terminy realizacji poszczególnych etapów inwestycji, dane pracowników – członków ekipy budowlanej, realizującej budowę, kwestia wynagrodzenia za całą inwestycję. Można tez wpisać do umowy kwestie ewentualnych podwykonawców, czy będą zatrudnieni.