Drenaż

Drenaż

Drenaż opaskowy wykonywany jest w celu ochrony fundamentów domu przez zamakaniem i naporem wód gruntowych. Szczególnie istotne jest wykonanie go w przypadku, gdy grunty charakteryzują się niską przepuszczalnością wody, a poziom wód gruntowych jest wysoki. Drenaż opaskowy warto wykonać już na etapie budowy nieruchomości tak, by uniknąć późniejszych kłopotów z zalewaniem piwnic. Drenaż opaskowy składa się z kilku elementów, wśród których uwagę warto zwrócić na rury oraz studzienki drenarskie. Rury, które wykorzystywane są do drenażu najczęściej wykonuje się z tworzyw sztucznych. Rury te mają karbowaną powierzchnię, w której wykonane są otwory, dzięki którym woda może dostać się do ich wnętrza. W zależności od właściwości i stopnia zawilgocenia gruntu dobrać można cieńsze bądź grubsze rury. W domach jednorodzinnych drenaż opaskowy wykonuje się często z rur, których średnica wynosi około 10 cm. Rury te należy układać zachowując średnio pół procentowy spadek. Rury te otoczyć trzeba warstwą dość grubego żwiru oraz zabezpieczeniem przez zamulaniem drenażu. Studzienki pozwalają na oczyszczenie całej instalacji ze zbierającego się materiału w postaci piasku oraz innego rodzaju zanieczyszczeń.