Fundament pod maszynę

Fundament pod maszynę

Fundamenty mogą być częścią konstrukcji budowlanej, stanowiącej z nią jednocześnie całość. Mogą być także samodzielnymi obiektami budowlanymi. Ten drugi rodzaj fundamentów stosowany jest w montażu różnych maszyn i urządzeń. Są one również dopasowane do konkretnej maszyny. Projekt takiego fundamentu musi uwzględniać budowę maszyny, jej specyfikę oraz sposób pracy. A także drgania, jakie będzie wytwarzać. Zadaniem tego rodzaju fundamentu jest przekazywanie obciążeń, które wynikają z pracy danego urządzenia, na podłoże gruntowe. Obciążenia te mogą być statyczne bądź dynamiczne. Na odpowiednio zbudowanym fundamencie montuje się maszynę. Tworzą one pewną całość, oddzieloną jednak od konstrukcji budowli. Mogą się znajdować na zewnątrz fabryki, najczęściej jednak umieszczone są wewnątrz hali. Podobnie jak fundamenty stanowiące podstawę budynków, tak i fundamenty pod maszyny dzieli się na bezpośrednie lub pośrednie. Spośród tych pierwszych najczęściej stosuje się bloki, skrzynie oraz ruszty. Natomiast wśród drugich najczęściej używane są pale i studnie. Materiały, z których są wykonane to beton i żelbeton, czyli uzbrojony beton. Natomiast przy tworzeniu tych fundamentów stosuje się wibroizolację, aby ochronić przed drganiami.