Fundamentalizm

Fundamentalizm

Pojęciem fundamentalizmu nazywamy bardzo restrykcyjne i rygorystyczne przykładanie wagi do norm, jakie wyznaczone są przez konkretną religię. Nie jest to jednak reguła. Równie ważne mogą być fundamenty doktryny politycznej oraz zasad, jakie dana doktryna narzuca. Trzecim rodzajem fundamentalizmu może być zważanie na ideologię jako taką, a więc na podłożone fundamenty mentalne pod kątem światopoglądu. Przykładem może być światopogląd naukowy w komunizmie. Fundamenty pojęcia fundamentalizmu w wielkiej mierze mają swoje podłoże w nienawistnym stosunku do osób, posiadających odmienne zdanie w danej materii. Co ważne, fundamentalizm w wielu przypadkach wynika nie tyle ze merytorycznej kwestii danego problemu, ale z emocjonalnej płaszczyzny pojmowania. Będąc fundamentalistą, należy liczyć się z pejoratywnością tego sformułowania oraz, że bycie nieprzejednanym w swoich poglądach, nie ma nic wspólnego z obroną swoich poglądów, jako fundamentów pojmowania rzeczywistości oraz własnych opinii na dany temat. Do pojęć fundamentalizmu należą pojęcia takie jak na przykład ortodoksja w przypadku chociażby Żydów, terroryzm szczególnie rozpowszechniony w dniach obecnych pośród islamskich bojowników. Nacjonalizm, czyli na przykład hitleryzm w Niemczech w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Równie niebezpieczny jest fundamentalizm religijny. Przykładem służyć może fundamentalizm katolicki albo islamski.