Fundamenty palowe

Fundamenty palowe

Fundamenty palowe wykorzystywane są w budownictwie od dłuższego czasu, ponieważ są doskonałym typem umocnienia obiektu budowlanego. Ich wybór jest uwarunkowany przede wszystkim tym, że ten typ jest w stanie skoncentrować bardzo duże obciążenie na głęboką część powierzchni gruntowej. Jest to bardzo ważna cecha, która przede wszystkim decyduje o jej wyborze. Dlaczego stosuje się ten rodzaj fundamentów? Otóż jest to polecane wtedy, gdy w nad powierzchniowych terenach podłoża znajdują się jakieś grunty o niewielkiej nośności oraz ogromnie dużej odkształcalności. Są to na przykład luźne nasypy, torfy czy jakieś stare, zalegające odpady komunalne. W momencie, kiedy istnieje potrzeba przesunięcia wielkich obciążeń, które są skoncentrowane jako siły pionowe, poziome to wtedy także korzysta się z fundamentów palowych, które rozwiązują całą problematyczną sytuację. Również, gdy warunki konstrukcyjne zmuszają do ograniczenia siły osiadań. Stawianie obiektu budowlanego w obszarze odpadów komunalnych czy też odpadów przemysłowych oraz gdy zapada przymusowa decyzja o ustabilizowaniu skarb, nasypów czy zboczy należy użyć fundamentów palowych. Wykopywanie podłoża pod budowlę o ogromnej głębokości zawsze jest połączone z fundamentami palowymi. Nawet nie jesteśmy świadomi, jak wiele obiektów budowlanych posiada fundamenty palowe.