Głębokie

Głębokie

Fundamenty głębokie mają zastosowanie przede wszystkim poprzez pale głównie wtedy, kiedy grunt, jaki uznaje się za nośny leży głęboko i nie ma możliwości zastosowania dla fundamentu płytkiego. Warstwy gruntu nośnego w takiej sytuacji układają się skośnie i występuje spore ryzyko, że osiadanie będzie odbywało się w sposób nierównomierny bądź wystąpi tak zwane zasuwanie się budowli już postawionej na płytkim fundamencie. Nie sposób wykonać wykopów pod fundament płytki, ponieważ istnieją budowle obok. Mogą się również zdarzyć urządzenia o charakterze podziemnym. Podstawa, a więc ostrze pala nie może opierać się na gruncie nośnym. Obciążenia są wysyłane na grunt poprzez powierzchnię boczną. Pale przykładowo drewniane winne być nad powierzchnią wody gruntowej. Są one wykorzystywane przy układaniu mostów, falochronów, mól, a także nabrzeży. Najczęściej są to pale wykonane z drewna sosnowego. Mają one sporą średnicę. Pale drewniane rzadko się łączy. Pale żelbetowe są prefabrykowane. Dzielą się na pale prefabrykowane pełne albo prefabrykowane rurowe. Mogą być palami betonowymi wbijanymi w grunt, a także pale betonowe w otworach, jakie wierci się w gruncie.