Izolacja

Izolacja

Fundamenty, aby mogły odpowiednio spełniać swoje zadanie muszą być odpowiednio odizolowane do ław oraz ścian parteru. Izolacja pozioma pozwala na odcięcie ścian konstrukcji od wilgoci pochodzącej z gruntu. Do stworzenia izolacji poziomej wykorzystuje się przede wszystkim papę. Aby wykonać izolację poziomą fundamentów w pierwszej kolejności należy skleić dwie warstwy papy odpowiednim lepikiem. Papa, która pionowo układamy na ścianach fundamentów bądź piwnic pozwoli na zabezpieczeniem konstrukcji przed wilgocią pochodzącą z przylegającego gruntu. Izolację z papy wykonać można na kilka sposobów, w zależności od tego, czy budynek posiada podpiwniczenie, czy też nie. W domach, w których konstrukcja przewidziała podpiwniczenie ściany trzeba zabezpieczyć przed kontaktem z wilgotnym gruntem oraz przez niszczącym działaniem wód gruntowych. Kompleksowe zabezpieczenie przewiduje stworzenie izolacji pionowej, poziomej oraz izolacji w ścianie piwnicy. Izolacja pionowa może być wykonana w różny sposób, który zależy od charakterystyki gruntu. W przypadku gruntów łatwo przepuszczających wodę, piaszczystych, gdy poziom wód gruntowy jest niższy od poziomu posadowienia konstrukcji, wystarczy wykonać lekka izolację.