Jak poprawnie i stabilnie zamontować dach?

Montaż dachu nie jest szczególnie skomplikowanym zadaniem. Jednak jeżeli podejmujesz się tego zadania, musisz być ostrożny, precyzyjny i wiedzieć, co zrobić. Wykonywanie odpowiednich etapów jeden po drugim to recepta na mocny i ładny dach. Jeśli konstrukcja dachu jest nieprawidłowa, może być on okazać się zbyt szczelny lub zbyt nieszczelny. Przed przystąpieniem do budowy dachu upewnij się, czy zostały wymurowane wszystkie potrzebne ścianki kolankowe, ściany szczytowe i kominy. Następnie powinieneś ułożyć izolację przeciwwilgociową na wieńcach z dwóch warstw papy pokładowej. Później zamocuj murłaty na kotwach za pomocą nakrętek z dużymi podkładkami. Przygotuj krokwie przez wykonanie zaciosów w odpowiednich miejscach, a później zamocuj je na dachu i usztywnij prowizorycznie przybitymi deskami. Następnie zamocuj jętki łączące poszczególne pary tychże krokwi. Kolejnym etapem montażu dachu jest ułożenie konstrukcji daszków nad gankiem i wykuszem. Potem wyrównaj krawędzi ścian szczytowych i przyklej na wierzchu ocieplenia ze styropianu. Następnie ułóż folię paroprzepuszczalną i zamocuj ją do krokwi, wykonaj obróbki blacharskie wzdłuż okapu oraz zamocuj uchwyty do rynień i taśmy wentylacyjnej. Na koniec musisz jeszcze ułożyć dachówki cementowe rzędami wzdłuż okapu, wykonać obróbki blacharskie wokół kominów, a także zamocować elementy wentylacji kalenicowej i gąsiorów.