Jak powinien być przygotowany plac budowy

Jak powinien być przygotowany plac budowy

Zanim rozpoczęta zostanie jakakolwiek inwestycja budowlana, najpierw trzeba zorganizować odpowiednio miejsce, gdzie będzie powstawał czy to budynek mieszkalny jednorodzinny, czy tez większy obiekt budowlany – takie miejsce nazywane jest placem budowy. Oczywiście należy zapewnić odpowiedni dojazd na ten plac, aby mogły być tam dowiezione zarówno materiały budowlane, jak i niezbędny sprzęt do prowadzenia samych robót. Kolejna kwestia to zabezpieczenie placu budowy odpowiednim ogrodzeniem – jest to ważna rzecz z uwagi na dwie podstawowe sprawy – bezpieczeństwo osób postronnych, które mogą dostać się zbyt blisko realizowanego obiektu i odnieść w związku z tym obrażenia (spadająca z góry cegła), jak też kwestia zabezpieczenia przez złodziejami zarówno sprzętu zgromadzonego na placu budowy, jak tez i samych materiałów budowlanych. Podczas zwożenia na plac budowy poszczególnych materiałów budowlanych trzeba mieć już koncepcję, jak je wszystkie poukładać, w których miejscach składować, aby nie było sytuacji, że podczas poszczególnych prac budowlanych będziemy przenosić je z miejsca na miejsce. Niezbędnym wymogiem każdego placu budowy jest jego odpowiednie oznakowanie, a więc powinna być wystawiona tablica informacyjna, gdzie będą umieszczone najważniejsze informacje dotyczące przedmiotowej budowy, podane telefonu do osób odpowiedzialnych za ten obiekt, numery telefonów alarmowych.