Jak sprawnie wyciąć drzewa z działki?

Kupiłeś działkę budowlaną, na której licznie rosną drzewa i krzewy? Na pewno chciałbyś je wyciąć, aby móc postawić budynek mieszkalny lub użytkowy. Jednak ta sprawa, podobnie jak wiele innych związanych z branżą budowlaną, jest ściśle związana z wieloma regulacjami prawnymi. Zastanawiasz się, jakich dokumentów będziesz potrzebował do wycięcia drzew z działki? Najpierw sprawdź, czy ten grunt nie został opisany jako las w rejestrze gruntów. Jeżeli jednak taka prawidłowość ma miejsce, będziesz musiał wystąpić z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Powinien on zawierać prośbę o wyłączenie z produkcji leśnej obszaru zajętego pod budowę, a razem z nim wszystkich urządzeń, ogrodzeń, miejsc parkingowych i ciągów komunikacyjnych. Do wniosku musisz jeszcze dołączyć wpis z miejscowego planu zagospodarowania terenu, opis taksacyjny lasu, a także plan wyłączenia z opisanymi budynkami, budowlami i urządzeniami. Jednak robota nie kończy się na uzyskaniu wyłączenia terenu spod komendy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Niezbędne będzie jeszcze uzyskanie zezwolenia burmistrza lub wójta na wycięcie drzew. Jeżeli uzyskasz zezwolenie na usunięcie drzew do celów niegospodarczych, nie ponosisz z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Jednak jeżeli myślisz o budowie lokalu użytkowego, musisz liczyć się z dodatkowymi kosztami i kolejną dokumentacją.