Kolejność

Kolejność

Najbardziej optymalnym materiałem, jakiego należy używać w wylewaniu fundamentów jest beton. Oczywiście beton ten powinien pochodzić z dobrego źródła i winien być ułożony w deskowaniu, a także w odpowiedni sposób zagęszczony. Najczęściej stosowany jest jednak fundament z betonowych bloków, który stosowany jest na cementowej zaprawie. Każdy jeden projekt musi jednoznacznie zdefiniować sposób, w jaki posadowi się budynek. Musi on być właściwie dostosowany do obciążeń, które będą przekazywane przez budynek do fundamentu oraz do gruntu i jego nośności. Takie założenia są wysoce teoretyczne, ponieważ faktyczne obciążenie może nieco różnić się od tego, jakie zostało założone w projekcie. Jeśli zdecydujemy się na budowanie domu w miejscach , gdzie grunt ma charakter nasypowy albo na torfowisku, należy sporządzić projekt, który będzie jak najmniej odróżniał się od stanu faktycznego. Podobnie sytuacja ma się w przypadku starych wysypisk śmieci, a także obszarów, które nie zostały przebadane pod względem geotechnicznym, a więc są gruntami niepewnymi. Najbardziej klasyczny fundament dla budynku pod dom jednorodzinny to składowa dwóch części. Są to ława fundamentowa oraz ściany fundamentowe.