Konstrukcja

Konstrukcja

Fundamenty obok podziału według kryterium sztywności oraz głębokości posadowienia, posiadają również trzeci typ podziału, jakim jest kształt oraz konstrukcja danego budynku. Z uwagi na podział ze względu na konstrukcję rozróżnia się fundamenty pasmowe, które polegają na użyciu ław fundamentowych, które znajdują się pod ścianami budynków bądź rzędami słupów. Drugi rodzaj to stopy fundamentowe, czyli fundamenty, na których osadzone są słupy konstrukcji obiektów szkieletowych budynków. Rodzaj trzeci to fundamenty płytowe. Są one fundamentem dla przykładowo zbiorników paliwowych albo obiektów inżynierskich, które są stawiane na podłożu słabym. Czwartym rodzajem podłoża jest fundament masywny, czyli taki, który stanowi podporę mostów. Wziąwszy pod uwagę kształt, należy rozróżnić takie fundamenty jak stopy, ławy, a także ruszty czy płyty. Istnieją także fundamenty skrzyniowe oraz blokowe. Stopy mają za zadanie przekazywać obciążenia na podłoże, płynące ze słupów w konstrukcji szkieletowej. Ławy to w dużej mierze fundamenty ścian budynku. Ruszty to układy ław fundamentowych, które krzyżują się, a także łączą w różne sposoby.