Korzenie

Korzenie

Człowiek nie jest samotną wyspą, jak mówił Ernest Hemingway. Nie chodzi tylko o to, że wszyscy żyjemy w jakiejś społeczności, ale chodzi również o to, że każdy z nas dziedziczy po swojej rodzinie pewne geny, które albo nam ułatwiają albo utrudniają życie. Takie geny właśnie stanowią swego rodzaju fundamenty, na jakich budujemy nasze życie w sposób mniej lub bardziej zagmatwany. Geny stanowią bazę naszej osobowości, która determinuje nasze postępowanie. Posiadając konkretne fundamenty w postaci naszej rodziny lub genów po rodzinie dziedziczonych, możemy być zarówno ludźmi dumnymi z naszej rodziny jak i wstydzącymi się tego, skąd pochodzimy. Ponieważ nasze geny są głównym powodem naszego decydowania w przyszłym życiu, dlatego można śmiało powiedzieć, że bez genów w pewnym stopniu jesteśmy nikim albo nie wiemy, kim jesteśmy. Ten problem dotyka szczególnie osób wychowanych w domach dziecka, które nie znając swoich korzeni, nie mogą przypisać niektórych swoich zachowań do konkretnych zdarzeń ani nie umieją sprecyzować, dlaczego postępują w taki, a nie inny sposób. Takie oderwanie od fundamentów, jakim jest pochodzenie, może być źródłem wielu problemów w dorosłym życiu.