Kosztorys budowy

Każdy człowiek, który chce rozpocząć budowę domu może sporządzić sobie na pierwszym miejscu kosztorys. Pozwoli to jemu oszacować koszty jakie poniesie podczas trwania budowy jak również w pewnym stopniu będzie wiedział na co może sobie pozwolić a czego lepiej jest unikać. Oczywiście budownictwo dom pochłania wiele środków pieniężnych. Często ludzie zastanawiają się na co wydali aż tyle swoich oszczędności. Prowadząc kosztorys można mieć wszystko pod kontrolą. Kosztorys sporządza także osoba do tego upoważniona. Oczywiście w tymże dokumencie wykazuje ona wszystkie koszty jakie związane są z wieloma procesami budowlanymi. Także w kosztorysie widnieje wykaz wszystkich materiałów budowlanych, które będą wykorzystywane podczas trwania budowy. Często obok takiego wykazu podana jest ich cena oraz ilość sztuk jaką należy zakupić. W kosztorysie muszą być umieszczone wielkości zadań jakie wynikają ze sporządzonego projektu technicznego. Podczas budowy supermarketów na budowie pracuje kilku wykonawców. Każdy z nich musi mieć sporządzony swój indywidualny kosztorys, z którego będzie wynikać wielkość obowiązków na wykonawcach. Oczywiście kosztorys musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wykorzystując normy zużycia materiałów jak również biorąc pod uwagę robociznę.