Modernizm w architekturze

Jednym z bardziej znanych przedstawicieli modernizmu w architekturze jest szwajcarski architekt Edouard Jeanneret, powszechnie znany jako Le Corbusier. Uważał on, że wznoszone budynki należy pozbawić zbędnej ornamentyki i zredukować do podstawowych kształtów geometrycznych. W swoich projektach kierował się pięcioma zasadami, które w historii architektury znane są pod nazwą pięciu punktów Le Corbusiera. Pierwszy z tych punktów, to punkt, który dotyczył systemu wolno stojących podpór, na których architekt umieszczał swoje budynki. Uzyskiwał w ten sposób wolną przestrzeń pod budynkami, która była wykorzystywana na sklepy, ulice czy tereny zielone. Punkt drugi o wolnym rzucie budynku, który nie byłby ograniczany fundamentami i ścianami nośnymi. Punkt trzeci mówił o swobodzie w elewacji, w której otwory okienne mogły być umieszczane w dowolnym miejscu. Następny punkt mówił o tak zwanych oknach wstęgowych, a punkt ostatni o płaskim dachu budynku. Dach ten można było wykorzystać do urządzenia ogrodu. Swoje pięć punktów architekt zastosował między innymi w zbudowanej w Poissy willi Savoye oraz w budynku mieszkalnym przeznaczonym dla około 1600 osób, który został zbudowany tuż po wojnie w Marsylii. Budynek ten był później wzorem dla innych, wznoszonych w okresie powojennym, budynków wysokościowych.