Możliwe błędy dekarskie

Podczas montażu kalenicy, okapu lub obróbki komina może dojść do popełnienia fatalnych w skutkach błędów dekarskich. Popełnione przy montażu tych elementów błędy dekarskie odczujemy już po pierwszych opadach deszczu. Nasz dach będzie po prostu przeciekał. Nieprawidłowo skonstruowana kalenica lub okap zaburzy właściwą wentylację dachu. Częstym błędem, który popełniają dekarze jest wykonanie zbyt wąskiego kanału wentylacyjnego. Zbyt wąski kanał wentylacyjny powoduje niewłaściwą wentylację naroży oraz kalenicy. W efekcie może dojść do zawilgocenia dachu, a następnie do pojawienia się na połaci mchu. W celu uniknięcia tego rodzaju błędu konieczne jest więc zamontowanie na grzebieniu okapu kratki wentylacyjnej. Zamiast kratki wentylacyjnej można zastosować także taśmę izolacyjną. Kalenice i naroża także potrzebują prawidłowego wentylowania. Można to osiągnąć stosując taśmy o właściwościach uszczelniająco-wentylacyjnych. Newralgicznym punktem dachu jest także kosz dachowy. Kosz dachowy to miejsce wklęsłe, w którym stykają się 2 połacie. Kosz dachowy musi być wykonany o odpowiedniej szerokości, trzeba też bardzo starannie go uszczelnić. Nieszczelności mogą także powstać w miejscu, w którym dachówki stykają się z lukarną lub z kominem. W takich miejscach warto użyć nie tylko taśmy uszczelniającej, ale także aluminiowych listew.