O architekturze krajobrazu

Mówiąc o architekturze warto wspomnieć także o architekturze krajobrazu. Coraz częściej słyszy się o architekturze oraz o architektach krajobrazu. Pojawia się więc pytanie czym owa architektura krajobrazu jest? W najprostszy sposób można ją określić jako kształtowanie otoczenia, w którym żyje człowiek. Kształtowanie to odbywa się poprzez odpowiednie stosowanie różnorodnych roślin, elementów małej architektury takich jak chociażby fontanny oraz elementów wodnych takich jak chociażby stawy czy jeziora. Bardzo ważne w definicji architektury krajobrazu jest to, że kształtując otoczenie życia człowieka ona zawsze uwzględnia naturalne ukształtowanie terenu. W przypadku pracy architektów krajobrazu nie spotkamy się na przykład z usuwaniem jakichś drzew tylko dlatego, że kolidują one z wizją architekta. Usuwaniu podlegają tylko te drzewa, które są chore i spróchniałe a ich dalsze bytowanie grozi niebezpieczeństwem dla człowieka. Architekt krajobrazu bierze też pod uwagę takie czynniki jak warunki glebowe czy klimatyczne. Od tych czynników w dużym stopniu zależy bowiem jakie rośliny zdecyduje się się zastosować na danym terenie. Korzystanie z usług architektów krajobrazu stało się ostatnio niezwykle modne. Każdy, kto ma duży ogród i pieniądze aby opłacić takie usługi nie zajmuje się zakładaniem ogrodu samodzielnie.