O czym pamiętać przy budowie stropu?

Strop to jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych domu, ponieważ to właśnie on przenosi obciążenia użytkowe i własne, a także zapewnia mieszkańcom bezpieczeństwo. Jego budowa to na tyle istotna czynność, że należy posiadać na ten temat odpowiednią wiedzę. Liczba stropów w całym budynku zależy oczywiście od ilości przewidzianych pięter. Musisz pamiętać o tym, że przekrój stropu powinien być jak najmniejszy. Wówczas można łatwo oszczędzić na wysokości budynku i objętości muru. Z kolei jednak grubość wynika z obliczeń, które gwarantują dobrą nośność. Jeżeli przesadzisz ze zmniejszaniem przekroju stropu, to pociągnie za sobą zwiększenie ilości stali do montowania zbrojenia. Przy dużych obciążeniach i rozpiętościach stropów ich ugięcia mogłoby być bardzo znaczne. Stropy mogą mieć różną konstrukcję i być wyprodukowane z różnych materiałów. W domach jednorodzinnych najczęściej spotyka się konstrukcje drewniane i żelbetowe. Stalowych zazwyczaj się nie stosuje, chociaż czasami spotyka się takie, w których belki ze stali są głównym elementem nośnym. Belki stropu powinieneś układać w kierunku krótszej rozpiętości. Jeżeli odległości między nimi są duże, belki są podpierane podciągami opartymi na słupach. Jeżeli możesz mieć problemy z zastosowaniem podparcia słupowego, pomyśl o dużym przekroju podciągów i belek.