O folii dachowej

Budowę dachu można znacznie przyspieszyć dzięki zastosowaniu folii dachowych. Folią dachową można zastąpić deskowanie lub papę, które stosuje się przy wykonywaniu spadzistego dachu pokrywanego blachą dachówkową, blachą trapezową lub dachówkami. Decydując się na zastosowanie folii dachowej należy wybrać taki rodzaj folii, który będzie charakteryzował się wysokimi parametrami paroprzepuszczalnymi. Folia dachowa o wysokich parametrach paroprzepuszczalnych bardzo dobrze odprowadza wilgoć z konstrukcji dachu. Jest jednocześnie bardzo dobrym zabezpieczeniem konstrukcji dachu przed wodą, która może przedostać się poprzez ewentualne nieszczelności w pokryciu dachu. Folia będzie zabezpieczała konstrukcję dachu także przed podwiewanym w okresie zimy śniegiem. Folię dachową należy układać na krokwiach. Każde pasmo folii może być układane wzdłuż lub w poprzek krokwi. Do jej przymocowania do krokwi używa się zszywek. Po przymocowaniu folii do krokwi należy ją jeszcze dodatkowo zabezpieczyć mocując łaty i kontrłaty. Użycie folii dachowej nie wyklucza możliwości wykonania ocieplenia dachu. Ocieplenie dachu wykonuje się po zamocowaniu folii. Dach można ocieplić przy użyciu wełny mineralnej. Ponieważ folie dachowe mają wysokie parametry paroprzepuszczalne układając ocieplenie można zrezygnować ze szczeliny wentylacyjnej.