O montażu dachówek

Materiałem często stosowanym na pokrycie dachu są dachówki. Przed zamontowaniem dachówek konieczne jest wykonanie konstrukcji z kontrłat oraz z łat. Każda dachówka jest w trakcie układania zahaczana o łatę. Służy do tego element dachówki nazywany noskiem. Nosek znajduje się od spodu dachówki. Czasem dachówki łączone są z łatą za pomocą specjalnych klamer lub za pomocą wkrętów. Taki montaż dachówek konieczny jest w miejscach, w których dachówka dotyka do okapu, komina, styka się z oknem połaciowym lub z kalenicą. Mechaniczny montaż dachówek konieczny jest w sytuacji kiedy kąt nachylenia połaci wynosi ponad 60 stopni. W takiej sytuacji konieczne jest mechaniczne zamocowanie każdej dachówki. Jeżeli kąt nachylenia połaci jest mniejszy, mechanicznie przytwierdza się jedynie co trzecią dachówkę. Mechanicznego mocowania wymagają także dachówki płaskie, które nie posiadają bocznych zamków oraz dachówki typu mniszka-mnich. Miejscem, w którym schodzą się obie połaci dachu to kalenica. Na kalenicy konieczne jest zamontowanie gąsiorów. Gąsiory to podłużne rynienki, które są wykonane z tego samego materiału, co dachówka. Do ich zamontowania używa się specjalnych klamer. Za pomocą tych klamer gąsiory montowane są do łaty kalenicowej. Do wykończenia zewnętrznych naroży dachu także używa się gąsiorów.