O porządkach architektonicznych

Mówiąc o architekturze koniecznie trzeba wspomnieć o porządkach architektonicznych, których historia sięga aż czasów starożytnej Grecji. Pojawia się pytanie czym jest ów porządek architektoniczny? Można go zdefiniować jako pewien system dekoracyjno – konstrukcyjny. Zawiera on szereg elementów, które w określonym porządku mają ściśle określony kształt oraz proporcje. Proporcje te oblicza się za pomocą tak zwanych modułów, które obecne są w każdym porządku architektonicznym. Na porządek architektoniczny składa się podpora oraz tak zwane belkowanie. Na podporę składa się kolumna, która zawiera następujące elementy: trzon, głowicę oraz bazę. Elementem, na podstawie którego najłatwiej jest rozróżnić między sobą porządku architektoniczne jest głowica, która jest elementem najbardziej charakterystycznym. Do najbardziej znanych i najłatwiej rozróżnianych porządków architektonicznych, które jednocześnie uważane są za najbardziej podstawowe porządku zalicza się styl dorycki, koryncki oraz joński. Wyróżnia się jeszcze dwa porządki architektoniczne: kompozytowy oraz toskański. Styl kompozytowy jest dziełem starożytnych Rzymian, zaś styl toskański pochodzi ze świątyń Etrusków. Porządki te były obecne od starożytności we wszystkich okresach rozwoju architektury. Architekci bardzo chętnie korzystali z kolumn, które swoim wyglądem nawiązywały do określonych porządków architektonicznych.