Ochrona fundamentów

Ochrona fundamentów

Fundamenty stanowią podstawę domu, utrzymują całą konstrukcje w stabilnej formie oraz przenoszą obciążenia budynku na grunt. Dobre fundamenty zapobiegać muszą osiadaniu budynku. Fundamenty, aby służyć mogły jak najdłużej, należy odpowiednio zabezpieczyć. Jednym z podstawowych zabezpieczeń jest izolacja pionowa. W przypadku, gdy fundament nie jest zbytnio narażony na zniszczenie wystarczy wykonanie izolacji z pojedynczej warstwy papy, lepiku bądź też folii i lepiku. Przed nałożeniem izolacji należy zagruntować ściany. W przypadku, gdy ze względu na właściwości gruntu fundamenty są bardziej narażone na zniszczenie potrzebna jest mocniejsza izolacja. Szczególnie istotne jest osłonięcie fundamentów umieszczonych w gruntach o trudnej przepuszczalności i przewarstwieniu. W przypadku, gdy poziom wód gruntowych sięga wyżej, niż posadowienie gruntów, są one silnie narażone na niszczące działanie naporu wody oraz wilgoci. W tym przypadku konieczne jest ułożenie izolacji z dwóch warstw materiału, najczęściej papy. W celu zmniejszenia naporu wody warto również wokół nieruchomości wykonać drenaż opaskowy. Drenaż opaskowy pozawala na zmniejszenie naporu wody gruntowej na powierzchnię fundamentów.