Ocieplenie domu – jak to zrobić

Z każdym rokiem w naszym kraju, jak i praktycznie na całym świecie – rosną koszty wszelkiego rodzaju nośników energii, a więc problem dotyczy też energii cieplnej. W związku z tym w krajach, tak jak Polska, gdzie są okresy czasu, kiedy trzeba ogrzewać domy i mieszkania, ważnym elementem gospodarki – zwłaszcza dla budżetów domowych – jest takie zabezpieczenie domu przez zimnej, spowodowanie maksymalnej ilości ciepła pozostawianego we wnętrzu, by płacić za energię jak najmniej. Najprostszym sposobem ocieplenia budynku – jeżeli jeszcze nie zostało to wykonane – jest ocieplenie zewnętrznych murów budynku – najlepszą, powszechnie stosowana metoda jest obłożenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi, na pewno grubość takich płyt nie może być mniejsza niż 10 centymetrów. Wykonujemy to dopiero w sytuacji, kiedy stwierdzimy, że tynk, do którego będziemy przyklejać styropian, jest mocny i jednorodny – jeżeli nie, należy go zbić. Po przyklejeniu płyt styropianowych należy odczekać co najmniej 2 dni, aż klej zastygnie – wówczas każda z płyt należy nawiercić co najmniej w pięciu miejscach, a następnie w te otwory wbić specjalne koło. Te miejsca następnie trzeba zaszpachlować zaprawą klejową, po czym można przystąpić już do nakładania na styropian specjalnej warstwy zaprawy klejowej zewnętrznej – niektórzy stosują też siatkę na styropian, a dopiero potem warstwę takiej zaprawy. Po wyschnięciu tej warstwy można już przystąpić do ostatniego etapu prac dociepleniowych – nałożenie na to odpowiednio dobranej elewacji.