Podstawowe kwestie terminologiczne

Mówiąc o architekturze warto zacząć od wyjaśnienia podstawowych kwestii terminologicznych. Przede wszystkim należy wyjaśnić czym w ogóle jest architektura. Definicji architektury możemy w literaturze odnaleźć co najmniej kilka. Niektóre te definicje są dosyć zaskakujące. Najbardziej zaskakująca zdaje się być, którą podaje Egon Eiermann. Mówi on, że architektura wcale nie jest sztuką, a jedynie czystym procesem ludzkiego rozumowania. Podkreśla on w swojej definicji, że architektura powstaje z różnorakich uwarunkowań wśród których najważniejsze zdają się być uwarunkowania funkcjonalne oraz ekonomiczne. Z kolei Witruwiusz mówi, że architektura to działalność, która ma polegać na zachowaniu trzech zasad: zasady piękna, użyteczności oraz trwałości. Jak widać definicje architektury mogą się między sobą bardzo mocno różnić. Najprościej można architekturę zdefiniować jako sztukę projektowania różnorakich budynków oraz wynikającą z tego umiejętność ich wybudowania oraz skonstruowania. Warto wspomnieć także o tym, że obok tradycyjnej architektury istnieje także architektura krajobrazu, która zajmuje się tworzeniem i przekształcaniem krajobrazu, który otacza człowieka. To właśnie architekt krajobrazu może zająć się zaprojektowaniem naszego ogrodu. Warto także wspomnieć, że zawodu architekta nie może wykonywać każdy.