Podział fundamentów

Podział fundamentów

Fundamenty można podzielić na grupę bezpośrednich oraz pośrednich. Podział odbywa się ze względu na kryterium posadowienia. Te, które obciążenie przenoszą tylko na grunt, to bezpośrednie. Do grupy bezpośrednich można zaliczyć: ławy fundamentowe, które są pod murami, płyty fundamentowe, skrzynie fundamentowe, które są znakiem rozpoznawczym w miejscach, gdzie zostały szkody górnicze, stopy fundamentowe pod filarami, ruszty fundamentowe występujące na gruntach słabonośnych oraz bloki fundamentowe. Fundamenty pośrednie, to takie które obciążają w sposób pośredni. Do tej grupy należą miedzy innymi: pale fundamentowe. Istnieją pale normalne, zawieszone oraz stojące, które różnią się od siebie przez sposób pełnienia funkcji fundamentów. Przez odpowiedni nacisk na grunt uwarunkowany przez tarcie na pobocznicy wybiera się określone pale. Dalej w pośrednich występują studnie fundamentowe, kolumny, słupy, ściany szczelinowe oraz kasetony. Kasetony są stawiane poniżej poziomu wody. Fundamenty stanowią część, z której składa się budynek chociaż fundament też może być budowlą samą w sobie, ponieważ takim odpowiednikiem jest fundament pod maszynę. Jak widać jest bardzo dużo typów, które są przeznaczone do innych celi.