Podział fundamentów

Podział fundamentów

Fundamenty przenoszą obciążenia danej budowli na grunt, na której ona stoi. Ze względu na sposób, w jaki to przenoszenie się odbywa wyróżnia się dwa rodzaje fundamentów – bezpośrednie i pośrednie. Jak sama nazwa wskazuje, te pierwsze przenoszą ciężar bezpośrednio na podłoże gruntowe. Zalicza się do nich między innymi ławy fundamentowe, wykorzystywane pod murami bądź na przykład szeregami słupów. Z kolei pod pojedynczymi słupami i filarami stosuje się stopy fundamentowe. Bloki fundamentowe mają zastosowanie w przyczółkach mostów, a skrzynie fundamentowe na terenach, w których obecne są szkody górnicze. Ponadto wykorzystuje się płyty fundamentowe oraz ruszty fundamentowe, na podłożach słabonośnych. Drugi rodzaj fundamentów ciężar na grunt przekazuje w sposób pośredni. Tutaj wyróżnia się między innymi słupy fundamentowe, kolumny fundamentowe czy studnie fundamentowe. Często stosuje się także ściany szczelinowe. Z kolei kesony wykorzystywane są do prac odbywających się poniżej poziomu morza. Fundamenty pośrednie to także różnego pale. Wśród nich wymienia się pale normalne, zawieszone oraz stojące. Jak wynika z powyższego podziału, dobór odpowiednich fundamentów uzależniony jest od gruntu i od rodzaju budowli.