Pompowy układ zamknięty

Od chwili kiedy na polskim rynku zaczęto stosować nowe technologie do instalacji centralnego ogrzewania (tworzywa sztuczne i miedź) pojawił się także nowy typ instalacji centralnego ogrzewania, jakim jest pompowy układ zamknięty. Ten nowy typ instalacji centralnego ogrzewania jest układem automatycznym. Do podstawowych elementów pompowego układu zamkniętego należą zawory termostatyczne montowane na grzejnikach. Zawory termostatyczne utrzymują zaprogramowaną przez użytkowników temperaturę w pomieszczeniach. Dzięki zaworom termostatycznym możliwe jest oszczędzanie energii cieplnej, co odgrywa bardzo ważną rolę w chwili, kiedy koszty ogrzewania stale rosną. Zawory termostatyczne pozwalają bowiem ustawić najbardziej nam odpowiadającą temperaturę w pomieszczeniu. Przy zaworach termostatycznych nie będzie żadnym problemem ustawienie np. w sypialni temperatury 16 stopni, a w salonie temperatury 21 stopni. Podstawowymi elementami, z których zbudowane są grzejnikowe zawory termostatyczne jest głowica termostatyczna oraz zawór. Najczęściej stosowane są zawory, w których głowica termostatyczna jest głowicą cieczową. Na rynku dostępne są także zawory z głowicą gazową oraz zawory, w których temperatura może być ustawiona zdalnie. Grzejnikowe zawory termostatyczne pozwalają ustawić temperaturę od 6 do 28 stopni Celsjusza.