Pośrednie

Pośrednie

Fundamentami pośrednimi nazywamy taki rodzaj fundamentów, które wykorzystuje się budując obiekty budowlane w każdym miejscu, w którym podłoże oraz grunt, na jakim zamierzamy budować jest zbyt słabo nośny, a zatem nie jest w stanie przenieść obciążeń, jakie nakładane są na grunt przez budowlę. Głównym zadaniem fundamentów pośrednich jest zapewnienie możliwości budowania bez żadnych ograniczeń. Posadowienia pośrednie, bo tak inaczej nazywają się fundamenty pośrednie, dają również możliwość budowania przy poziomie wód gruntowych, które pozostają zbyt wysokie, by można było zastosować fundamenty bezpośrednie. Pale to najczęściej stosowane posadzenia bezpośrednie. Pozwalają one, dzięki nowoczesnym technologiom, jakie wykorzystywane są przy budowie, tak dobrze zagęścić grunt, aby zwiększyć jego nośność. Co ważne, nie odbywa się to przy dużych nakładach finansowych. Jeśli podłoże pod fundamentami jest niezdolne do przeniesienia obciążeń, można przykładowo wzmocnić grunt poprzez wstrzyknięcie zaczynu cementowego. Można również przenieść obciążenia na warstwę, która jest dużo nośniejsza, właśnie poprzez pale wcześniej wspomniane, względnie studnie lub ściany.