Radon

Radon

Planując budowę domu lub postawienie innego budynku mieszkalnego, warto także pamiętać o zagrożeniach, jakie mogą do nas docierać z wnętrza ziemi poprzez grunty. Głównym takim zagrożeniem jest radon. Jest to naturalny gaz, bezbarwny i bezwonny. Jest także radioaktywny. Źródłem radonu są radioaktywne rudy uranowe znajdujące się we wnętrzu ziemi. Gaz ten jest bardzo niebezpieczny dla człowieka. Badania wykazują, że znacząco przyczynia się do wzrostu zachorowalności na raka płuc. Przedostaje się on z gruntu poprzez fundamenty do budynków, zagrażając tym samym jego mieszkańcom. Do organizmu człowieka dostaje się bowiem wraz z wdychanym powietrzem, a następnie odkłada się w płucach. Poza przedostawaniem się z gruntów, radon może wydostawać się także z materiałów budowlanych, użytych do postawienia domu. Ponadto może znajdować się wodzie używanej przez mieszkańców oraz w gazie ziemnym używanym do opałów czy gotowania. Jak się przed nim bronić? Przede wszystkim należy wykonać odpowiednie badania gruntu, które stwierdzą czy na naszym terenie istnieje zagrożenie radonem. Jeśli tak, należy odpowiednio zaprojektować fundamenty. I przy ich budowie uwzględnić bariery antyradonowe oraz bariery przeciwpromienne. Ważne jest także właściwe zaprojektowanie systemów instalacyjnych i wentylacyjnych.