Religia

Religia

Każda religia monoteistyczna opiera się na pewnych fundamentach, które stanowią jej bazę wypadową, mówiąc kolokwialnie, od której rozpoczyna się każde rozumowanie i interpretowanie religii. Bez względu na to, czy wierzymy czy nie, żadna religia nie jest jednoznaczną definicją, polegającą na określeniu i definiowaniu prostym i nieskomplikowanym. Fundamentami każdej religii jest wiara i przeświadczenie o istnieniu Absolutu pod postacią Boga, Allacha, Jahwe, a także o jego niedefiniowalnej postaci, która nie podlega rozumowaniu ludzkiemu, niedoskonałemu na tyle, by móc ogarnąć wielość istoty czczonej. Fundamentalna jest wiara w istotę i zawierzenie w jej nieomylność, a także w dobroć, jaka ma towarzyszyć osobom, wyznającym daną wiarę. Strażnikiem tych fundamentów są instytucje, jakie specjalizują się w interpretowaniu zjawisk i teorii związanych z Absolutem. Jest to na przykład Kościół, Imamowie, popi, pastorowie i wielu innych duchowych przywódców, którzy poprzez studia nad księgami odnoszącymi się do danej istoty, mają wgląd większy w kwestie religijne aniżeli osoba świecka, siłą rzeczy bardziej skłania się ku cielesnym i doczesnym kwestiom życia.