Remont elewacji domu

Przystępując do remontu elewacji domu nie musimy ubiegać się o pozwolenie na budowę. Od tej zasady jest jednak pewien wyjątek. Uzyskania takowej zgody wymaga remont elewacji budynku, który jest wpisany do rejestru zabytków. Chcąc wykonać remont elewacji takiego budynku będziemy musieli uzyskać nie tylko pozwolenie na budowę, ale także uzyskać zgodę konserwatora zabytków na wykonanie remontu elewacji. Zezwolenie na budowę jest potrzebne także w sytuacji kiedy remont elewacji połączony jest z ociepleniem budynku. Takie pozwolenie wymagane jest w przypadku, kiedy budynek przekracza wysokość 12 m. Raczej więc nie będziemy musieli występować o pozwolenie na budowę, gdyż rzadkością są domy jednorodzinne, których wysokość przekracza 12 m. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy zamierzają wykonać remont elewacji domu muszą jednak dokonać zgłoszenia planowanych prac. Zgłoszenie prac składamy w starostwie powiatowym. Musimy tego dokonać minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac remontowych. Zgłoszenie powinno zawierać termin rozpoczęcia prac przy remoncie elewacji, sposób ich wykonania, ich zakres i rodzaj. Niezbędne jest dołączenie do zgłoszenia oświadczenia, że remontowana nieruchomość stanowi naszą własność. W przypadku remontu elewacji domu stojącego przy granicy działki potrzebujemy także zgody sąsiada.