Rodzina

Rodzina

Funkcjonowanie niektórych społeczeństwa opiera się w dzisiejszym świecie na religii, która kładzie szczególnie duży nacisk na to, aby rodziny powstawały i trwały w całości. Rodzina jest ważnym fundamentem dla szczęścia i poczucia bezpieczeństwa każdej jednostki społecznej. Jest także miejscem zdobywania doświadczeń i zasad, jakie w późniejszym życiu człowiek będzie stosował. Fundament, jakim jest rodzina, to nie tylko oparcie dla jej członków, ale również grupa wzajemnego wsparcia i wpływania na siebie nawzajem. Wiele kultur nakłada na rodzinę wielopokoleniowość w jednym domu, gdyż w ich mniemaniu tylko wzajemne przenikanie się pokoleń sprawi, że każde z nich nauczy się czegoś nowego o życiu i pojmie pobudki postępowania młodszego lub starszego członka takiej małej społeczności. Istnienie rodzin jako fundamentu społeczeństwa jest również wypadkową stanu finansowego danej komórki społecznej. Paradoksalnie bowiem, wielodzietne rodziny nie należą do rodzin majętnych, a te właśnie które posiadają nieliczne potomstwo, są przeważnie wysoko sytuowane materialnie. Rodzina zatem stanowi ważny element każdego społeczeństwa i jako taki jest dla państwa bardzo ważny.