Rola fundamentów

Rola fundamentów

Żaden budynek nie powinien się obyć bez fundamentów. Ich głównym zadaniem jest przekazywanie obciążeń budowli na grunt, na którym dana budowla jest postawiona. Jednak poza tym, fundamenty pełnią też inne istotne role. Każdy dom z biegiem lat osadza w podłożu pod wpływem własnego ciężaru, a także czynników atmosferycznych działających na konstrukcję. Fundamenty poza przenoszeniem tychże obciążeń, mają także pomóc w minimalnym i równomiernym osiadaniu się budynku. Mają mu także zapewnić statyczność. Ponadto grunty bywają różne, posiadają też różną nośność. Grunty twarde będą bardziej odporne na odkształcenia. Natomiast grunty bardziej miękkie o wiele łatwiej będą się zmieniać pod wpływem ciężarów. Zatem kolejnym zadaniem fundamentów jest ustalenie właściwej głębokości posadowienia budynku. W zależności od podłoża i od głębokości jego przemarzania, fundamenty mogą być niskie lub wysokie, sporo wystające ponad poziom terenu. Inną niezwykle istotną rolą pełnioną przez wspomniany element konstrukcyjny jest ochrona budynku przed wilgocią, przed zbytnim zwilgoceniem. Jest to ważne szczególnie w przypadku podmokłych gruntów oraz na terenach, na których występują podtopienia. Poza tym, postawienie fundamentów ułatwia dalszą budowę domu.