Stawiaj fundamenty z głową

Fundamenty to podstawa – od nich zależy stateczność budynku, a co za tym idzie – codzienne bezpieczeństwo mieszkańców. Przy wykonywaniu fundamentów koniecznie pamiętaj o warunkach gruntowo-wodnych, jakie panują na działce. Przed rozpoczęciem budowy zapytaj sąsiadów o ewentualne problemy, jakie oni mieli przy posadowieniu swoich domów. Jeżeli masz nawet najmniejsze wątpliwości, powinieneś zlecić doświadczonemu specjaliście wykonanie badań geotechnicznych gruntu. Nie oszczędzaj na takich ważnych rzeczach. Przy naprawianiu błędów wynikających z nieznajomości własnego gruntu możesz ponieść o wiele koszty niż przy zleceniu jednorazowych badań. Wykopy to zawsze spore zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, które poruszają się w ich pobliżu. Warto jest upewnić się, czy są one należycie zabezpieczone oraz czy w pobliże nie mają dostępu osoby niepowołane. Jeżeli pojazdy przejeżdżają zbyt blisko krawędzi, mogą one naruszyć stateczność skarp wykopu. Duże znaczenie ma również dokładność wykonania deskowań. To od niej zależy zachowanie zgodnych z projektem wymiarów i kształtów fundamentów przeznaczonych pod budynek. Źle wypoziomowany fundament stwarza spore trudności przy murowaniu ścian. Niewielkie nierówności można jeszcze zlikwidować, jednak przy większych często nie można już dużo zrobić. Ogromne znacznie ma również zapewnienie ciągłości izolacji przeciwwilgociowej i izolacji cieplnej.