Sytuacja deweloperów w Polsce

Sytuacja deweloperów w Polsce

Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku w naszym kraju pojawił się nowy tym przedsiębiorców – deweloperzy – byli to przedsiębiorcy budowlani, firmy, które stopniowo przejmowały na siebie ciężar realizacji nowych inwestycji budowlanych, zarówno jeśli chodzi o budownictwo dla potrzeb przemysłu, usług, jak tez budownictwo mieszkaniowe, te wielorodzinne oraz związane z osiedlami, gdzie budowano domy jednorodzinne. Przez całe lata firmy deweloperskie rozwijały się bardzo prężnie, powstawały wciąż nowe, a te już istniejące ciągle rozszerzały zakres robót budowlanych. W tym czasie marże pobierane przez deweloperów oscylowały w granicach 25-28 procent, co zapewniało im dobre zyski i spokojny sen. Jednak od około 2 lat praktycznie większość deweloperów nie jest już tak spokojna o swoja przyszłość – znacznie zmniejszyła się liczba sprzedawanych przez nich mieszkań. Główne powody takiej sytuacji to trudniejszy dostęp do kredytów hipotecznych dla osób chcących kupić dom czy mieszkanie, gdyż banki, idąc w myśl kolejnych rekomendacji wydawanych przez KNF, zaczęły stosować bardziej surowe kryteria przy ocenie zdolności kredytowej wnioskodawców kredytowych. Kolejna kwestia to zakończenie z końcem roku 2012 programu rodzina na swoim, który w znacznym stopniu był jakby stymulatorem zakupu mieszkań przez liczne młode rodziny.