Technologie budowy ścian zewnętrznych w Polsce

Technologie budowy ścian zewnętrznych w Polsce

Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, a więc wraz z przemianami ustrojowymi w naszym kraju do lamusa odeszło budownictwo z wielkiej płyty, gdzie ściany zewnętrzne stawiane były również z takich płyt. Takie budynki były bardzo nieszczelne, w pomieszczeniach często nieomal hulał wiatr. Obecnie stosowane technologie są diametralnie różne – jest kilka różnych podstawowych technik stosowanych przy budowie ścian zewnętrznych budynków wielorodzinnych. Do najważniejszych obecnie kryteriów stosowanych przy budowie ścian zewnętrznych należą termoenergetyczność danej technologii oraz to, aby budować ściany z materiałów nie szkodzących w żaden sposób ani człowiekowi, ani środowisku naturalnemu. Budowa ścian zewnętrznych zależy też od kosztów, jakie deweloper postanawia przeznaczyć na budowę danego obiektu – najdroższe są ściany trójwarstwowe, składające się właśnie z trzech warstw pustaków budowlanych, maja nawet do 50 centymetrów grubości, są bardzo termiczne. Jednak najczęściej stosuje się w naszym obecnym budownictwie ściany dwuwarstwowe, z ociepleniem w środku – taka technologia zapewnia z jednej strony wysoką termiczność, z drugiej zaś jej koszty są na średnim poziomie. Najtańszym sposobem budowy domów jest technologia jednej warstwy ściany zewnętrznej, ocieplonej warstwą styropianu, który następnie zostaje otynkowany. Jest to technologia stosowana raczej do budowy domów jednorodzinnych, tak popularna z uwagi właśnie na relatywnie niską cenę oraz stosunkowo dużą szybkość postawienia domu w tej właśnie technologii budowy.