Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne

Przed rozpoczęciem budowy domu oraz przed ustaleniem jego projektu, należy się zapoznać z warunkami gruntowo-wodnymi, jakie występują na naszej nieruchomości. W ustaleniu rodzaju gruntu oraz poziomu wód gruntowych pomogą nam lokalne badania geotechniczne. Ich przeprowadzenie jest konieczne, umożliwi to bowiem dobór odpowiednich fundamentów. Jest to ważne, bo fundamenty są podstawą domu, chronią go przed zawilgoceniem i zapewniają stabilne i równomierne osadzanie w gruncie. Mając zgromadzone wszystkie warunki gruntowo-wodne, możliwe jest właściwe zaprojektowanie fundamentów. Jednym z tych warunków jest rodzaj gruntu. Wyróżnia się zatem grunt przepuszczalny, który wykazuje dużą zdolność filtracji wód opadowych. Ponadto są grunty częściowo przepuszczalne oraz nieprzepuszczalne. Innym warunkiem jest poziom wody gruntowej. Może on być poniżej poziomu posadowienia ław, a także może czasowo podnosić się powyżej poziomu posadowienia. Poziom wód gruntowych może być także wysoki, wiąże się on z zastosowaniem dodatkowych uszczelnień. Znając te ograniczenia można dobrać odpowiednie docieplenie ścian fundamentowych. A także zdecydować się budynek z podpiwniczeniem, czyli posiadający kondygnację częściowo lub całkowicie pod ziemią. Lub budynek niepodpiwniczony, którego pierwsza kondygnacja znajduje się ponad ziemią.