Wibroizolacja

Wibroizolacja

Wibroizolację wykorzystuje się przy tworzeniu fundamentów pod wszelkiego rodzaju maszyny. Ma ona na celu ochronić przed drganiami, wywołanymi przez specyfikę pracy danego urządzenia. Wyróżnia się dwa typy wibroizolacji – czynną i bierną. Czynna służy zmniejszeniu przekazywania drgań z maszyny na podłoże gruntowe. Bierna z kolei działa w drugą stronę, zmniejsza przekazywanie drgań z gruntu do maszyny. Stosuje się ja w przypadkach, gdy urządzenie musi być zabezpieczone od takich drgań, ponieważ mogłyby je one uszkodzić sprzęt. Poza zmniejszeniem poziomu drgań i wibracji maszyny wibroizolacja ma wpływ także na inne rzeczy. Zmniejsza także poziom hałasu oraz wydłuża żywot sprzętu. Przyczynia się to z kolei do obniżenia kosztów produkcji. Wibroizolacja ułatwia także szereg czynności związanych z urządzeniami i maszynami. Między innymi ułatwia ich posadowienie oraz montaż. Umożliwia również szybką zmianę lokalizacji, przeniesienie sprzętu w bardziej dogodne miejsce. Ułatwia również jego właściwe poziomowanie. W praktyce używa się różnych wibroizolatorów. Muszą one być dostosowane do typu maszyny, do jej rozmiarów i ciężaru, a także do rodzaju podłoża. Wyróżnia się na przykład wibroizolatory talerzowe, kołpakowe, walcowe czy pierścieniowe.