Wykopy fundamentów

Wykopy fundamentów

Wykopu gruntów pod fundamenty mogą być przeprowadzane za pomocą różnych technik. Wszystko zależy tu od tego, jaka jest głębokość posadowienia budynków oraz w jaki sposób będzie odbywać się wykonanie ław fundamentów. Znaczenie ma oczywiście również rodzaj gruntu, w jakim budowany będzie fundament. Wąskie wykopy trudno jest wykonać w podłożu, które ma luźną strukturę, gdyż będzie ono osuwać się i osypywać na powrót do wykopu. Duże wykopy wymagają natomiast bardzo często zaangażowania urządzeń mechanicznych, takich jak koparki. Wykopy pod fundamenty mogą opierać się na całkowitym usunięciu gruntów spod powierzchni budynków. Ze względu na to, że odspoić trzeba dużą powierzchnię, jest to jedna z najbardziej pracochłonnych metod. Najlepiej w tym przypadku skorzystać z koparki, gdyż zajmie jej to około 2 godzin. Ostatnie warstwy wykopu trzeba jednak wykonywać ręcznie, gdyż koparka jest narzędziem nieprecyzyjnym i łatwo może stworzyć zbyt głęboki wykop. Na dnie tak wykonanej przestrzeni umieszcza się cienką warstwę betonu, dzięki której o wiele łatwiej będzie wytyczyć obszar ław. Inny sposób wykopów, to odspojenie gruntu jedynie w miejscach powstawania ław. Jest to metoda szybsza i wygodniejsza.