Wytyczanie fundamentów

Wytyczanie fundamentów

Przed przystąpieniem do budowy domu konieczne jest precyzyjne określenie miejsc konstrukcji. Wytyczanie fundamentów musi odbyć się zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, a zrobić może to jedynie odpowiednio uprawniony geodeta. Geodetę można znaleźć za pośrednictwem powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej bądź też przez urząd gminy. Najlepiej jest wybierać spośród geodetów, którzy pracują na danym obszarze gruntów, gdyż będą oni posiadali najlepszą wiedzę na interesujące nas tematy. Nie ma jednolitego cennika usług geodezyjnych. Wszystko zależy od tego, jak wiele pracy trzeba włożyć w odpowiednie wytyczenie fundamentów. Istotne jest również położenie działki oraz to jak bardzo trudny jest dany teren. Zwykle usługi geodezyjne w dużych miastach są droższe, niż w miastach mniejszych, czy też na terenach wiejskich. Za wytyczenie fundamentów zapłacić trzeba zwykle od 400 do 800 zł. Geodeta pracuje na podstawie dokumentacji projektowej. Musi on odpowiednio oznaczyć charakterystyczne punkty na gruncie. Im, więcej jest tych punktów tym droższa będzie usługa geodezyjna. Wytyczanie fundamentów wiąże się również z wytyczaniem geometrycznych osi budynku i wpisem do dziennika budowy.