Zaplanuj kolejność robót i przygotuj plac budowy

Planujesz budowę domu? Zaplanowanie kolejności poszczególnych robót i przygotowanie placu pod budowę z pewnością pomoże Ci trzymać później rękę na pulsie podczas kolejnych etapów prac. Budowę domu możesz rozpocząć jedynie wtedy, kiedy posiadasz odpowiednie pozwolenie wydane przez urząd gminy. Do tego musisz oczywiście zatrudnić kierownika prac i zgłosić w powiatowym inspektoracie budowlanym zamiar rozpoczęcia robót. Najlepszą porą na rozpoczęcie przygotowań do budowy jest wiosna. Pierwszym krokiem podczas prawdziwego planowania budowy jest wytyczenie granic działki. Geodeta wyznacza je na podstawie mapy geodezyjnej i planu zagospodarowania przestrzennego. Później ten sam specjalista wytycza granice i określa wstępne wymiary samego budynku. Trzecim krokiem jest podjęcie starań o doprowadzenie do działki energii elektrycznej i wody. Do zakładu energetycznego występuje się z wnioskiem o zainstalowanie przyłącza elektrycznego. W przypadku wody sprawa jest znacznie ułatwiona, jeśli w pobliżu działki biegnie sieć wodociągowa. Kolejnym krokiem przy przygotowywaniu placu budowy jest ogrodzenie siatki. Teren budowy koniecznie musi zostać zabezpieczony przed wstępem osób trzecich. Bardzo istotnym i ważnym etapem jest również wyrównywanie terenu. Podczas robót ziemnych dobrze jest także sprawdzić nośność gruntu. Na koniec warto jest jeszcze pomyśleć o miejscu na składowanie materiałów, toalecie, śmietniku i zapleczu socjalnym.