Zasypywanie drenażów

Zasypywanie drenażów

Ochrona fundamentów często wymaga skonstruowania drenażu wokół domu. Drenaż opaskowy skutecznie ochroni powierzchnię ścian fundamentowych przez niszczącym działaniem wody gruntowej. Poza odpowiednim zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji z rur ważne jest również, by były one zasypane odpowiednim materiałem wykańczającym. Materiał w otoczeniu rur drenażowych musi umożliwić doprowadzenie do nich wody, a więc musi być to materiał, który dobrze przepuszcza wodę. Wykorzystać w tym celu można piasek lub żwir. Wykorzystanie keramzytu pozwoli na jednoczesne docieplenie ścian podpiwniczenia i przewodzenie wody. Nie można przy drenażach opaskowych stosować materiałów, które mają wysoką spoistość. Nie nadaje się do tego przede wszystkim glina, gdyż niweluje ona działanie całego drenażu. Zastosowanie zbyt spoistego materiału prowadzić będzie do gromadzenia się wody w zasypce i nie przedostawania się jej do właściwej instalacji drenażu. Wynikiem tego jest spływanie wody po ścianie budynku oraz pojawianie się zawilgoceń muru. Silny napór wody może doprowadzić nawet do zawilgocenia ławy fundamentowej oraz zalegania wody w piwnicach. Dobrze jest, więc wykonać odpowiednie zabezpieczenie fundamentów.