Zbrojenia

Zbrojenia

Przed wylaniem jakichkolwiek fundamentów należy skonstruować odpowiednie zbrojenia, które poprawnie zamontowane zwiększa wytrzymałość wylanego betonu na rozciąganie. Najczęściej są nimi specjalnie ukształtowane pręty, bądź siatki, dzięki którym fundamenty zaczynają funkcjonować tak, jak należy, choć możliwe jest wykorzystanie również innych materiałów, takich jak choćby zużyte opony, czy geotekstylia. Samodzielne dobranie odpowiednich materiałów jest możliwe tylko wtedy, kiedy osoba projektująca fundamenty jest fachowcem. Kiedy ktoś decyduje się na samodzielne wylanie fundamentu, powinien raczej ograniczyć się do zaleceń projektanta, i zastosować – bo to jest stosowane najczęściej i najlepiej sprawdzone – pręty zbrojeniowe. Choć nawet i w tym wypadku laik może popełnić wiele błędów, jeśli chodzi o stawianie fundamentów, źle wyznaczając osie budynku, czy po prostu wadliwie montując pręty. Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno jednak decydować się na zbyt daleko idące oszczędności, polegające na świadomym ograniczeniu ilości materiałów użytych do postawienia fundamentów. Takie fundamenty bowiem mogą okazać się niewystarczająco odporne, a w konsekwencji zniszczyć cały budynek, pociągając za sobą gigantyczne koszty.